Louise Bang

Cand.pæd.pæd.psyk/ Psykoterapeut MPF


Terapi kan forandre liv

Vores nutid er et sammensurium af fortiden, og nogle gange springer fortiden ind i nutiden som om det var nutid. Tidligere oplevelser har formet den måde hvorpå vi er i livet på. Hvordan vi forstår det, der er omkring os. Vores tro og forestillinger om familie, kærester og venskaber. På godt og ondt, som ordsproget siger. Der er oplevelser i barndom, ungdom og voksenliv som man gerne ville være foruden. Det er oplevelser der er forbundet med ubehag/ smerte og som giver forstyrrelser i det nutidige liv. Det kan både være enkeltstående oplevelser eller gennemgående. Det er oplevelser der påvirker tankerne, sanserne, følelserne, kroppen og giver negative overbevisninger der bliver grundlag for vores måde at være i verden på.

Symptomer på oplevelser der forstyrrer nutiden kan være angstreaktioner (generel-, sygdom- og social angst, ocd, fobier, mutisme mv.), depressive tilstande, mareridt, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, undgående adfærd, vanskeligheder i intimitet, koncentration og hukommelsesvanskeligheder, agression, intolerance, hyper/ hypoaktivitet, selvskade, misbrug, selvmordstanker  samt psykosomatiske reaktioner.

Reaktionerne er grundlæggende ikke forskellige for børn og voksne. De kan have forskellige udtryk og længden af behandlingen er oftest længere hos voksne end børn.

Traumer er individuelle og den enkeltes oplevelsesverden er sand. Derfor fremhæves specifikke temaer ikke her. Fælles er, at traumer sidder i vores erindringsnetværk. Alle nutidige oplelser er potentielle triggere, såfremt der er associationer til de tidligere oplevelser. Og reaktioner/ adfærd ændrer sig ikke før at traumerne er bearbejdede.

Alle fortjener et godt liv. Terapi kan ændre de traumer der tilsammen giver ubehaget og forstyrrelserne. Både de store T’er og de små. Det enkeltstående og det komplekse.

Terapien er tilpasset det enkelte barn, ung eller voksen. WHO anbefaler EMDR som foretrukken metode til behandlingen. Denne, integreret med den narrative psykoterapi og/ eller  den psykodynamiske lege/ kunstterapi, er fundamentet for terapierne.