Louise Bang

Cand.pæd.pæd.psyk/ Psykoterapeut MPF


Om mig

Siden 2010 har jeg arbejdet med terapi og pædagogik. Sidenløbende med denne praksis, arbejder jeg i et kommunalt Familiehus, hvorfor jeg har erfaring med forskellige former for problematikker og grader af kompleksitet. Jeg arbejder dagligt med traumebandling/ terapi med børn, unge og voksne. Efterfødselsreaktioner (behandling af både forældre og barn), Sorg & Krise, supervision af plejefamilier, supervision til psykologer og pædagogisk personale i fht terapi med børn og unge, familiemæssige problemstillinger og herunder også familier med børn med handicap og diagnoser. Derudover har jeg siden 2015 været gruppe leder af en børnegruppe.


Jeg har en grunduddannelse som pædagog

Jeg har en kandidat i pædagogisk psykologi

Jeg har en specialiseringsuddannelse i Narrativ Psykoterapi 

Jeg har en specialiseringsuddannelse i Psykodynamisk Legeterapi

Jeg er uddannet EMDR terapeut

Jeg er uddannet i Kunstterapi