Louise Bang

Cand.pæd.pæd.psyk/ Psykoterapeut MPF

Supervision

 

af plejefamilier

af pædagogisk/ fagligt personale

af psykologer/ psykoterapeuter

Timepris

1 pers 850 kr.

2 pers 1250 kr.

3-5 pers 1500 kr./ 3 timer